Kontakt: +420 602 493 522
E-mail: info@kolobezky-klet.cz
Blanský les

CHKO Blanský les je přírodně velmi zachovalé území, které se nachází na jihu Čech, v šumavském podhůří, severně od města Český Krumlov. Nejvyšší vrchol tvoří dominanta hory Kletě s nadmořskou výškou 1084 m. Významným, avšak hraničním tokem je řeka Vltava, která odvodňuje téměř celé území CHKO. Středem oblasti protéká Křemžský potok. Na jihu patří k významným tokům Polečnice a Chvalšinský potok. V geologickém podloží převládá granulit, jižní část pak tvoří převážně krystalické vápence spolu s erlány a amfibolity. Středem oblasti se táhne nepravidelné pásmo serpentinitů. Více než polovina území CHKO je pokryta lesními porosty, z nichž nejvýznamnější jsou smíšené podhorské lesy s převahou buku. Nalezneme je na severovýchodních svazích Kletě a ve skupině v rchů Bulový a Vysoká Běta. Zcela specifická je květena křemežských hadců tvořen á zčásti reliktními bory. Pozoruhodná a velmi významná je teplomilná a v ápnomilná květena v okolí Českého Krumlova.

Nejvýznamnější části přírody v CHKO jsou zahrnuty do maloplošných zvláště chráněných území. Kromě přírodních krás je zde i mnoho historických památek. K významným patří cisterciácký klášter ve Zlaté Koruně a zřícenina rožmberského hradu Dívčí Kámen.

Blanský les je pro svou krásnou a zachovalou přírodu i vyhledávaným turistickým cílem.

více informací: zde
Ontario - Půjčovna lodí Český Krumlov, Vltava Kemp Krumlov
Kontakt: info@kolobezky-klet.cz, tel: +420 602 493 522
Všechna práva vyhrazena kolobezky-krumlov.cz 2013/2024